Intersport Erä-UrheiluJoensuun kaupunkiPunamustaCCMKarjalainenPKOPKSRöschLaakkonenTerveystaloKoffFabrikBavaria LaakkonenHonkarakenne
Joensuun Kiekko-Pojat

Rookie

Rookie Communications Oy

Rookie Communications Oy: on ex-JoKP-kapteeni Arttu Käyhkön perustama markkinointitoimisto, joka on erikoistunut markkinoinnin suunnitteluun ja sisällöntuotantoon. Rookien prosessissa markkinointi perustuu aina liiketoiminnan tavoitteisiin, ja sen panos-tuotto-suhde pitää pystyä mittaamaan. Kun tässä onnistutaan, markkinointiin uskalletaan panostaa ja siitä tulee kasvun ajuri. 

Rookien JoKP-tuotteet:

Markkinointiauditointi

Markkinointikartoituksessa avataan tämän päivän markkinoinnin logiikkaa, selvitetään yrityksen markkinoinnin nykytila kaikilta tärkeimmiltä osilta osa-alueilta  ja tunnistetaan tärkeimmät kehittämistarpeet liiketoiminnan tavoitteisiin peilaten. Kartoitus auttaa myös priorisoimaan ja budjetoimaan toimenpiteet niin, että markkinointipanostukset käytetään mahdollisimman järkevästi. Samalla määritetään lisäksi 3-5 matalan kynnyksen kehittämiskohdetta, joilla päästään heti liikkeelle. 

Lue lisää: www.rookiecom.fi/auditointi 

Sisältöstrategia

Tiedonhaku alkaa verkosta, ja yritys, joka pystyy tarjoamaan asiakkaan hakemaa tietoa kattavasti ja kiinnostavasti, ottaa vertailuvaiheessa niskalenkin kilpailijoista. Sisältöstrategiassa etsitään teemat, joiden ympärille yrityksen kannattaa tuottaa sisältöä ja mihin kanaviin kohdentaa resurssit. Strategiassa määritetään kohderyhmät, teemat kohderyhmittäin, kohderyhmäkohtaiset viestinnän kanavat, kanavakohtaiset sisältöformaatit, mittarit, vuosikello ja tuotannon resurssit. Lopputuloksena yrityksellä on kohdennettu, resurssoitu, aikataulutettu ja tavoitteellinen suunnitelma sisällöntuotantoon seuraavan 12 kuukauden ajalle.
 

Ostopolku avaintuotteelle/palvelulle 

Tuottava markkinointi on koostuu useista eri vaiheista, joita on tyypillisesti vähintään kolme: tietoisuus, harkinta, ostopäätös. Ostopolku (Funnel) on joukko markkinoinnin toimenpiteitä, joilla potentiaalinen asiakas kuljetetaan vaihe vaiheelta kohti lopullista tavoitetta (konversio). Lopputuloksena syntyy suunnitelmallisen markkinointikampanjan mahdollistava ostopolku sekä monistettava malli, jota yritys pystyy hyödyntämään myös muiden tuotteiden/ palveluiden markkinointiin = yrityksen markkinoinnin strategia. 
 

Markkinointikampanja yhdelle avaintuotteelle/palvelulle 

Markkinointikampanjassa rakennetaan ostopolku yhdelle avaintuotteelle/palvelulle ja toteutetaan kampanja suunnitelman mukaisesti: tuotetaan sisällöt (mainokset, laskeutumissivun sisällöt), annetaan konversiotavoite ja määritetään kampanjan kesto ja mediabudjetti (1-3 kanavaa). Kokonaisuuteen kuuluu kampanja-aikainen optimointi sekä raportti kampanjan tuloksista ja keskeisimmistä kehittämiskohteista. Lopputuloksena yrityksellä on ammattimaisesti toteutettu ja tavoitteellinen markkinointikampanja, jossa on panostettu sekä suunnitelmaan että sisältöön. Kampanjan logiikka ja olennaisimmat mittarit avataan asiakkaalle, ja valmiudet toteuttaa vastaavia kampanjoita jatkossa joko itsenäisesti tai kumppanin kanssa paranevat olennaisesti. 

Lisätiedot:

Kalle Kerman
0400-299209
[email protected]

Jaakko Lipponen
044 321 1073
[email protected]